Denk aan forfaitaire premie in augustus!


Personeel
CAO

Dit werd in het sectorakkoord van 2016 bepaald, aangezien - omwille van de loonnorm - de koopkrachtverhoging te gering was om het in een normale loonsverhoging te vatten. Werkgevers kregen ook de mogelijkheid om deze jaarpremie onder vorm van maaltijdcheques uit te betalen. Om gelijkwaardig te zijn dient het patronale gedeelte van de maaltijdcheque per bediende met 1 euro per dag te worden verhoogd vanaf 1 januari 2016.

De bedienden met een onvolledige referteperiode hebben recht op 1/12e van de jaarpremie per volledig gepresteerde - of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde - maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). Voor deeltijdse bedienden wordt de jaarlijkse premie toegekend in verhouding met hun deeltijdse arbeidsregeling. Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode of, met andere woorden: de dagen waarop effectief gepresteerd is en schorsingen van de arbeidsovereenkomst waarvoor loon is betaald, vermeerderd met de dagen vaderschapsverlof en moederschapsverlof.

Met referteperiode wordt bedoeld de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand augustus van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de jaarlijkse premie wordt uitbetaald tot en met de maand juli van het kalenderjaar waarin de jaarlijkse premie wordt uitbetaald.

De pro rata regeling geldt eveneens voor de bedienden welke in de loop van de referteperiode voor de uitbetaling van de premie in augustus uit dienst zijn gegaan. Het pro rata bedrag wordt dan uitbetaald op het ogenblik van de uitdiensttreding samen met de eindloonafrekening.

Het bedrag van de jaarlijkse premie is niet van toepassing op de bedienden die in de looptijd van de cao volgens bedrijfseigen modaliteiten via maaltijdcheques een voordeel in koopkracht toegekend krijgen dat gelijkwaardig is.

Gerelateerde artikels

‘Coronapremie’ per bedrijf of per sector onderhandeld?
Compromis over loonakkoord
Slim belonen

Q&A

Slim belonen

3 min.

Actueel

‘Coronapremie’ per bedrijf of per sector onderhandeld?
Bezoek Wereld Expo Dubai & Dubai en Abu Dhabi
Compromis over loonakkoord
cover-supermag-april-2021.jpg

Super
MAG 2

SuperMAG nr. 2
April 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy