Zondag- en/of nachtwerk tijdens coronacrisis?


Personeel
Coronacrisis

Ja, de COVID-19 pandemie mag beschouwd worden als een voorgekomen (en in zekere zin ook een dreigend) ongeval in de zin van de arbeidswet van 16 maart 1971, waardoor de arbeidsduurgrenzen kunnen worden overschreden voor het verrichten van arbeid om hier het hoofd aan te bieden. Ook de nachtarbeid en zondagsarbeid zijn in dat geval toegelaten. Er mag dus buiten de normale roosters gewerkt worden.

De uren die in het kader van voorgekomen of dreigend ongeval gebeuren, vallen wel onder het gewone overurenregime en geven dus recht op overuren (boven 9u per dag of 40 uur per week of lagere cao-grens). De toeslagen zijn vastgesteld in de sectorale cao’s of ondernemers-cao’s. 

Maatregelen 
De bedrijven en werknemers moeten hun activiteiten organiseren in functie van de maatregelen die door de overheid getroffen zijn om COVID-19 te bestrijden. Deze maatregelen zijn het gevolg van de pandemie en maken dus inherent deel uit van de notie ‘voorgekomen ongeval’. 

Nieuwe organisatorische behoeften die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van deze maatregelen of die beantwoorden aan de gevolgen van deze maatregelen worden dus ook ingegeven door een ‘voorgekomen’ ongeval’. Met andere woorden ook in dergelijk geval kunnen werkgevers hun werknemers overuren laten verrichten, alsook laten werken buiten het normale rooster. 

Nog vragen? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Buurtsuper.be via info@buurtsuper.be. Volg zeker ook onze website www.buurtsuper.be voor het meest actuele nieuws van de sector

Check www.unizo.be/corona of bel naar het gratis nummer 0800/20.750 voor alle andere ondernemersvragen over de coronacrisis.

Gerelateerde artikels

Compagnon de route van Herman Nijs
Vakbonden en werkgevers niet eens over loonnorm
PMO bouwt leermodules om

Actueel

Boerenbond wil promostunts aan banden leggen
CD&V wil statiegeld invoeren
Compagnon de route van Herman Nijs
Cover SuperMAG febr21

Super
MAG 1

SuperMAG nr. 1
Februari 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy