Verdere afbouw F-gassen

1 min.

HACCP
Voedselveiligheid

De Europese Verordening  842/2006 inzake bepaalde F-gassen legde eerder al verplichtingen op aan exploitanten van koelinstallaties, zoals periodieke lekdichtheidscontroles, verplichte terugwinning van F-gassen uit installaties, certificering van betrokken onderhoudspersoneel en bedrijven, eisen met betrekking tot etikettering en rapportageverplichtingen. 

De verordening bevatte ook enkele verbodsbepalingen voor het op de markt brengen van een beperkt aantal toepassingen die F-gassen bevatten. 

Nu er steeds meer alternatieven voor F-gassen beschikbaar zijn, wil een nieuwe EU-verordening 517/2014 er voor zorgen dat op Europees niveau een afname met minstens 60% van de F-gas-emissies gerealiseerd wordt tegen 2030 (t.o.v.  2005). 

In een eerste fase ambieert deze nieuwe verordening vooral een snelle afbouw van het gebruik van F-gassen met een hoge GWP-waarde. Hierdoor komt er een sterke uitbreiding van de lijst met toepassingen waarvoor tegen een welbepaalde datum apparatuur niet meer op de markt mag worden gebracht met F-gassen. 

De belangrijkste impact zal komen van het verbod om vanaf 2020 geen nieuwe koeltoepassingen meer op de markt te plaatsten met HFK’s die een GWP-waarde van 2500 of meer hebben. 

Wat zijn F-gassen?

In een aantal toepassingen worden gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) gebruikt. F-gassen is een verzamelnaam voor volgende soorten gassen: HFK’s (fluorkoolwaterstoffen), PFK’s (perfluorkoolwaterstoffen) en SF6 (zwafelhexafluoride). Ze komen vrij in de atmosfeer als gevolg van lekken in de toepassingen waar ze worden gebruikt. 

HFK’s zijn verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de uitstoot van F-gassen. Ze werden en worden voornamelijk gebruikt in toepassingen waar vroeger ozonafbrekende stoffen werden gebruikt en waarvan het gebruik gaandeweg werd verboden. Ze worden onder meer gebruikt als koelmiddel in koeltoepassingen en airconditioning, als blaasmiddel bij de productie van kunststofmaterialen en in aërosolen, en als ontvettingsmiddel. Met de afbouw en uiteindelijke stopzetting van het gebruik van ozonafbrekende stoffen, ingezet vanaf de jaren ’90, steeg gaandeweg het gebruik van deze HFK’s. 

Gerelateerde artikels

Aanpassing maatregelen FAVV
"Fijn om weten dat we altijd bij iemand terecht kunnen"
Let op: aanpassing etikettering traceerbaarheid voorverpakt rundvlees

Actueel

100% gerecycleerd in 2030?
Kerstboodschap van solidariteit
Verplichting bewakingsfirma geschrapt
cover-supermag-oktober2020-hr.png

Super
MAG 4

SuperMAG nr. 4
Oktober 2020

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy