Nieuwe Vlaamse energiepremie

5 min.

Energie

De Vlaamse regering heeft de voorwaarden voor het aanvragen van de energiepremie versoepeld. De maatregel wordt bovendien verlengd tot het eerste kwartaal van 2023. We herhalen de belangrijkste voorwaarden en aanvraagprocedure voor jou. 

In plaats van een dubbele energiekost, moet men nu ‘slechts’ bewijzen dat er een stijging van de energieprijzen in Q1 2023 van 50% was tov de referentieprijs in 2021. Gezien de energieprijs ondertussen zodanig geëvolueerd is, zullen naar alle waarschijnlijkheid slechts weinig ondernemingen er gebruik van kunnen maken. Bovendien moet je nog altijd aantonen dat er een daling is van de operationele winst tov 2021.  

Supermarkten en speciaalzaken die denken dat ze toch beantwoorden aan de nieuwe voorwaarden, kunnen op het einde van het eerste kwartaal van 2023 hun aanvraag, met attest van de accountant, bij VLAIO indienen. 

De belangrijkste voorwaarden

1. Minstens 7.500 euro aan uitgaven voor elektriciteit en aardgas in 2021

2. De kost van elektriciteit en aardgas moet in Q1 van 2023 minstens 50% hoger zijn dat de referentieprijs in 2021. De referentieprijs wordt afzonderlijk berekend voor gas en elektriciteit en is gelijk aan de gemiddelde eenheidsprijs per kWh door de aanvrager betaald voor het verbruik in 2021.

3. De onderneming moet in Q1 van 2023 een daling van de operationele winst (EBITDA) kunnen aantonen van minstens 50% ten opzichte van één vierde van de EBITDA van de jaarrekening 2021.

Vermits die daling van de EBITDA pas bij het afsluiten van de jaarrekening 2023 kan worden bewezen, volstaat het voorlopig dat bij de aanvraag een erkende externe accountant, bij het einde van Q3 en het bekomen van de drie afgelopen maandelijkse energiefacturen, dat verlies attesteert.

Opmerking: Daarnaast dient de onderneming in de steunperiode een negatieve EBITDA (operationeel verlies) of een EBITDA[1]-daling van minstens 50% te kennen. Als referentie geldt daarbij één vierde van de EBITDA van het kalenderjaar 2021. Voor ondernemingen die werden opgericht in dit kalenderjaar wordt de EBITDA pro rata berekend. De EBITDA-daling dient te worden geattesteerd door een erkende externe accountant, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant. Ook indien de onderneming een negatieve EBITDA in de steunperiode kent, dient er nog steeds sprake te zijn van een daling van de EBITDA t.o.v. de referentieperiode.

3. Naast de 2e voorwaarde, dat de EBITDA Q1 2023 met 50% moet dalen tov 2021, moet die winstdaling voor 70% te wijten zijn aan de gestegen energiekosten.              

Opmerking: De totale meerkost aan elektriciteit en aardgas bedraagt voor de steuncategorieën a, b en c minstens 50% van de EBITDA-daling, met een plafond op 35% van de strikt positieve referentie-EBITDA. M.a.w. de totale meerkost bedraagt minstens 50% van de EBITDA-daling voor een daling met 50% tot 70%, of minstens 35% van de strikt positieve referentie-EBITDA voor een EBITDA-daling van meer dan 70%.

4. Indien de buurtsuper en speciaalzaak voldoet aan deze voorwaarden, dan bekomt, dan bedraagt de Vlaamse steunmaatregel 25% van de in aanmerking komende meerkost aan energie met een maximaal steunbedrag van €500.000. Voor de berekening van de meerkost wordt maximaal 70% van het volume verbruikt gedurende dezelfde maand in 2021 in rekening gebracht.

[1] inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie met uitzondering van eenmalige bijzondere waardeverminderingen

Op de site van VLAIO vind je alle voorwaarden terug evenals een overzichtelijk stappenplan over hoe je de steun kan aanvragen bij VLAIO. Klik door op de link hieronder! 

Gerelateerde artikels

Remodeling komt zowel energiefactuur als klant ten goede
Remodeling komt zowel energiefactuur als klant ten goede
Waarom blijft winkelen zo duur?

Actueel

Flavor Shop betrekt team bij elke aanwerving
"Kwaliteit in plaats van lage prijzen promoten"
UNIZO wil af van overdreven ontslagbescherming
paginas-van-supermag-april24-hr.jpg

Super
MAG 2

SuperMAG nr. 2
April 2024

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Franchise
  • Info & advies
  • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy