Flexi-jobs: wat is er nieuw in 2024?

2 min.

Personeel
SuperMAG

De experts van Liantis beantwoorden telkens een HR-gerelateerde vraag in ons magazine. Deze keer vroegen we ons af we wat er nieuw is rond de flexi-jobs in 2024. Het antwoord lees je hier!

Vraag & antwoord

Vraag: Flexi-jobs: wat is er nieuw in 2024?

Antwoord: Het systeem van de flexi-job is uitgebreid naar nieuwe sectoren, er gelden nieuwe voorwaarden om een flexi-job te kunnen uitoefenen en het fiscaal statuut werd aangepast.  

Welke nieuwe sectoren werden toegevoegd?

Na de horeca (2015) en de handelssectoren (2018) kunnen sinds 1 januari ook deze sectoren een beroep doen op flexi-jobwerknemers: 

 • PC 112 voor het garagebedrijf. 
 • PC 118 voor bepaalde subsectoren van de voedingsnijverheid. 
 • PC 132 voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken. 
 • PSC 140.01 voor de autobussen en autocars. 
 • PSC 140.05 voor de verhuisondernemingen. 
 • PC 144 en 145 voor de landbouw en het tuinbouwbedrijf. 
 • PC 200 met als hoofdactiviteit autorijscholen zoals omschreven in NACE-code 85531. 
 • PC 320 voor de begrafenisondernemingen. 
 • PC 323 voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden. 
 • De private of publieke werkgevers voor de werknemers in de functie van gediplomeerde redders in publiek toegankelijke zwembaden en zwemvijvers of op het strand. 
 • Ook in de eventsector werd het toepassingsgebied uitgebreid.  

Wat verandert er aan de voorwaarden?

De flexi-jobwerknemer mag niet meer voorafgaandelijk of bijkomend tewerkgesteld zijn onder een andere arbeidsovereenkomst bij de werkgever bij wie hij/zij de flexi-job uitoefent. De flexi-jobwerknemer mag ook niet tewerkgesteld zijn bij een onderneming die verbonden is aan de onderneming waarbij er een arbeidsovereenkomst is voor een tewerkstelling van minimaal 4/5de van een voltijdse job. 

Wat met het loon, de belastingen en sociale zekerheid?

Het basisloon moet voortaan minimaal gelijk zijn aan het barema-uurloon voor die functie. In de horeca blijft het oude systeem met een minimumuurloon van 11,19 euro gelden. Het flexi-loon (= basisloon + flexivergoedingen) mag maximaal 150% zijn van dat minimale basisloon, tenzij een ander maximum is vastgelegd in een algemeen bindende cao. De werkgeversbijdrage wordt opgetrokken van 25% naar 28%. 

De vrijstelling van RSZ-bijdragen en belastingen blijft onbeperkt voor gepensioneerden. Voor niet-gepensioneerden is de fiscale vrijstelling vanaf aanslagjaar 2025 (= inkomsten 2024) beperkt tot de eerste 12.000 euro op jaarbasis. Boven deze grens worden de bezoldigingen uit een flexi-job als normaal beroepsinkomen belast tegen het progressief tarief. 

Gerelateerde artikels

Mooie combinatie van digitalisering én beleving
Een sportieve zomer met Stoffels Tomaten
Cruciale rol voor franchisers in thuislevering

Actueel

Mooie combinatie van digitalisering én beleving
AllesMAG, niets moet!

Vakantiepocket bij het SuperMAG

AllesMAG, niets moet!

2 min.
Commerciële groepen moeten ten laatste 1/4/25 contracten aanpassen
schermafbeelding-2024-06-18-om-07-45-36.png

Super
MAG 3

SuperMAG nr. 3
Juni 2024

Ledenvoordelen

 • HACCP & Voedselveiligheid
 • Voedingsspeciaalzaken
 • Personeels- en Managementopleidingen
 • Loon- en arbeidsvoorwaarden
 • Franchise
 • Info & advies
 • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy