Conformiteitsattest (verpakkings)materialen

3 min.

Voedselveiligheid
Belangenbehartiging

Dankzij tussenkomst van onze collega’s en adviseurs voedselveiligheid is er een vereenvoudiging rond het conformiteitsattest voor (verpakkings)materialen die rechtstreeks in contact komen met onverpakte voeding.

Tot op vandaag waren ondernemers in de detailhandel verplicht om een conformiteitsattest of VVO (verklaring van overeenstemming) voor (verpakkings)materialen die rechtstreeks contact komen met onverpakte voeding, voor te leggen tijdens controles door de overheid of certificatie.

Dat is nu veranderd. Operatoren behorende tot de sector van de detailhandel die zelf het FCM (food contact material) in contact brengen met de levensmiddelen moeten geen VVO meer ter beschikking stellen. Ze zijn wél verplicht de info te raadplegen die op het etiket van de verpakking staat.

Het etiket en de VVO zijn twee afzonderlijke zaken. 

In die gevallen waar géén VVO vereist is, blijft wel altijd de verplichting tot etikettering en moeten de aanbevelingen inzake gebruik - die opgenomen zijn op het etiket - steeds zorgvuldig worden nageleefd door de operatoren die ze gebruiken. 

De eisen met betrekking tot de etikettering, bijvoorbeeld speciale instructies die voor een veilig en passend gebruik moeten worden opgevolgd, zijn beschreven in artikel 15 van de Verordening (EG) nr. 1935/2004 (zie Omzendbrief hieronder). Die bepalen onder andere dat het FCM bij het in de handel brengen vergezeld moet gaan van de aanduiding ‘voor levensmiddelen’, een specifieke aanwijzing voor het gebruik of het gekende symbool met een vork en glas. 

Één van deze drie vermeldingen is dus voldoende op het etiket van een FCM: 

  • de aanduiding ‘voor levensmiddelen’;
  • een specifieke aanwijzing voor het gebruik;
  • het onderstaande symbool dat een vork en een glas afbeeldt.

Veronique Bert
Ann Wayenberg

Gerelateerde artikels

UNIZO wil af van overdreven ontslagbescherming
Versoepeling flexi-jobs en overuren zorgen voor meer koopkracht
Unizo wil betere communicatie bij hinder door openbare werken

Actueel

Flavor Shop betrekt team bij elke aanwerving
"Kwaliteit in plaats van lage prijzen promoten"
UNIZO wil af van overdreven ontslagbescherming
paginas-van-supermag-april24-hr.jpg

Super
MAG 2

SuperMAG nr. 2
April 2024

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Franchise
  • Info & advies
  • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy