Studenten en werkgevers eisen verankering 600 uur studentenarbeid

3 min.

Personeel
Belangenbehartiging

De Vlaamse Vereniging van Studenten, UNIZO en Buutsuper.be vragen om met spoed de uitbreiding van studentenarbeid tot 600 uur te verankeren in de wet. “Dit moet nog deze legislatuur gebeuren voor de regering in lopende zaken gaat, anders vallen we in 2025 terug op het lagere plafond van 475 uur van voorheen", aldus de organisaties.  

In 2012 werd het stelsel voor studentenarbeid op verzoek van UNIZO fundamenteel hervormd, en dus konden studenten sinds 1 januari 2017 475 uren presteren in plaats van 50 dagen. Deze aanpassingen bleken de voorbije jaren een belangrijke katalysator.

De laatste jaren is het aantal jobstudenten en werkgevers dat ze inschakelt sterk gestegen. In 2023 werd de maximumgrens voor studentenarbeid opgetrokken van 475 uur naar 600 uur per jaar. Deze regel is tijdelijk en vervalt eind 2024. Danny Van Assche (UNIZO) noemt de uitbreiding naar 600 uur een zeer goede zaak, en vraagt dat deze nu ook voorgoed in wetgeving omgezet kan worden: “Zo niet, dan dreigt er onzekerheid bij de studenten en de bedrijven.” 

De Vlaamse Vereniging van Studenten benadrukt ook dat veel studenten niet op de hoogte waren van de tijdelijkheid van de maatregel, en stelt vast dat zowel bedrijven als jobstudenten reeds ingesteld zijn en steunen op het idee dat studerende werknemers jaarlijks tot 600 uur mogen werken.

Studentenarbeid wint aan populariteit. Voor werkgevers biedt het flexibiliteit op piekmomenten en een oplossing voor de periodes wanneer het vast personeel vakantie neemt.

Luc Ardies, Buurtsuper.be

Jef Vandorpe, Voorzitter-ad-interim van de Vlaamse Vereniging van Studenten: “De hoofdtaak van studenten moet uiteraard de studie zelf blijven. Maar in de economische realiteit van vandaag zijn veel studenten genoodzaakt om tijdens hun studies te werken. Enerzijds zodat ze de stijgende studiekosten kunnen blijven betalen, alsook om te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. 475 uren is hier te weinig voor, dus vragen we met aandrang om de grens van 600 uren te verankeren voor de toekomst.” 

In 2023 deed één op drie (33,7%) kmo-werkgevers een beroep op jobstudenten. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van 2022. Een werkgever die jobstudenten inschakelt, heeft nu al gemiddeld 5,8 jongeren in dienst, zo blijkt uit een analyse van meer dan 30.000 werkgevers door hr-dienstengroep Liantis. Bijna 10% van de studenten werkte meer dan 475 uren. Dat is een onderschatting, want dit gaat over het aantal uren bij één werkgever, terwijl vele studenten bij verschillende werkgevers werken.

Luc Ardies van Buurtsuper.be: “Studentenarbeid wint aan populariteit. Voor werkgevers biedt het flexibiliteit op piekmomenten en een oplossing voor de periodes wanneer het vast personeel vakantie neemt. Het is ook een nuttige tijdsbesteding voor de studenten en voor velen een eerste werkervaring.” 

Sommige studenten werken nu eenmaal al een aantal jaren bij dezelfde werkgever. Als gevolg hiervan kunnen ze soms net iets meer verdienen dan mede-studenten.

Jef Vandorpe, VVS

UNIZO, Buurtusper.be en VVS pleiten daarnaast om het maximumbedrag dat studenten kunnen verdienen om ten laste te blijven van de ouders definitief te verhogen.

“Het plafond om fiscaal ten laste te blijven van de ouders, werd verhoogd voor de inkomsten in 2023 en 2024 (aanslagjaren 2024 en 2025). Deze tijdelijke verhoging is alleen van toepassing voor de jaren waarvoor momenteel het verhoogde plafond van 600 uren studentenarbeid geldt. We vragen om die verhoging definitief te maken, evenals het recht op groeipakket, gekoppeld aan de verankering van de 600 uren”, aldus UNIZO.

Jef Vandorpe voegt hieraan toe: “Sommige studenten werken nu eenmaal al een aantal jaren bij dezelfde werkgever. Als gevolg hiervan kunnen ze soms net iets meer verdienen dan mede-studenten. Ook voor hen moet het mogelijk blijven om de volledige toegelaten uren te werken zonder zich zorgen te maken over het bedrag dat ze verdienen.”

Gerelateerde artikels

Flavor Shop betrekt team bij elke aanwerving
UNIZO wil af van overdreven ontslagbescherming
Bijverdienen wordt blijverdienen

Actueel

Flavor Shop betrekt team bij elke aanwerving
"Kwaliteit in plaats van lage prijzen promoten"
UNIZO wil af van overdreven ontslagbescherming
paginas-van-supermag-april24-hr.jpg

Super
MAG 2

SuperMAG nr. 2
April 2024

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Franchise
  • Info & advies
  • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy