Onderhandelingen PC201 en 202.01 in najaar

3 min.

Personeel
Belangenbehartiging

De interprofessionele sociale partners, waaronder ook UNIZO, hadden eerder in juni een afsprakenkader vastgelegd over verschillende thema’s (minimumlonen, flexibiliteit, eindeloopbaan, aanvullende pensioenen) die één ondeelbaar geheel vormen.

In de Nationale Arbeidsraad (NAR) werd daarom deze middag een finaal akkoord bereikt over de adviezen en werden de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ondertekend die uitvoering geven aan het sociaal akkoord 2021-2022. Ook de federale regering zal van haar kant het licht op groen zetten in een Ministerraad voor de volledige uitvoering van het akkoord.

Sectoren waaronder het PC201 voor de zelfstandige kleinhandel en het PC202.01 voor de grotere zelfstandige supermarkten (vanaf 20 werknemers) moeten binnen het kader van het IPA (Interprofessioneel Akkoord) het akkoord verder concretiseren onder de vorm van sector CAO’s (Collectieve Arbeidsovereenkomsten).

Nog even ter herinnering het kader van het IPA:

- De Ministerraad keurde op 15 juni het KB over de loonmarge goed, waardoor die 0,4% bedraagt voor de periode 2021-2022.

- In de Kamer zullen de teksten voor de zogenaamde coronapremie ingediend en gestemd worden. De coronapremie kan worden toegekend van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021.

- Later deze week volgt nog een gemeenschappelijk werkgeverscommuniqué over maatregelen inzake overuren die reeds uitwerking hebben vanaf 1 juli 2021 zodat werkgevers weten hoe ze hiermee al aan de slag kunnen. Voor deze overuren moeten geen afspraken gemaakt worden op sectorniveau. Ze zijn dus direct toepasbaar in de ondernemingen.

- Voor de meeste systemen van eindeloopbaan (landingsbanen tijdskrediet en SWT) zal de sector (paritair comité) nog bijkomende cao’s moeten sluiten, enerzijds om de systemen effectief mogelijk te maken, en anderzijds om de aangepaste beschikbaarheid voor SWT te regelen. Het gaat om de bijzondere regimes: ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering, 35j. beroepsverleden, zwaar beroep, 20 jaar nachtarbeid en arbeidsongeschiktheid bouw.

De sectorale onderhandelingen zullen starten na het zomerreces.

De sectorale onderhandelingen voor het PC201 en 202.01 zijn des te belangrijker voor Buurtsuper.be-leden, aangezien er in onze sectoren geen syndicale vertegenwoordiging is in de ondernemingen zelf en dus geen onderhandeling volgt op ondernemingsniveau die tot ondernemingsakkoorden kan leiden.

Gerelateerde artikels

Mondmaskers in werkplaats: nog altijd verplicht?
Buurtsuper.be steunt UNIZO-oproep om mondmaskerplicht af te schaffen
"Liever cursussen dan bedrijfswagen"

Actueel

Aldi experimenteert met winkel zonder kassa
Vier Vlaamse traditionele streekproducten erkend
Mondmaskers in werkplaats: nog altijd verplicht?
SuperMAG juni 2021

Super
MAG 3

SuperMAG nr. 3
Juni 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy