Eerste Kamer Nederland stemt Nederlandse franchisewet


Franchise

De wetgeving is geïnspireerd op de Belgische wet rond de verplichte precontractuele informatie die franchisegevers aan franchisenemers moeten bezorgen voor het ondertekenen van het contract. Op sommige vlakken gaat de wet echter een stap verder. 

Buurtsuper.be zal binnenkort de Nederlandse wetgeving zorgvuldig analyseren om te beoordelen of deze de Belgische wetgever ook kan inspireren.

De Nederlandse wet geeft een aantal belangrijke spelregels voor franchise: 

  • Transparantie voorafgaand en tijdens en na de overeenkomst: De franchisegever en de franchisenemer worden  verplicht elkaar die informatie te geven die relevant is voor een goede uitvoering van de franchiserelatie.
  • Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald: De persoonlijke inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe de goodwill bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald. 
  • Instemmingsrecht van franchisenemers: Bij beslissingen over de formule die financiële consequenties kunnen hebben, boven een van te voren vastgestelde drempelwaarde, hebben de franchisenemers instemmingsrecht.
  • Een beperking van het non-concurrentiebeding: Franchisenemers krijgen meer ruimte voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst.

Belangrijke rol voor franchisenemersverenigingen
Hoewel de wet niet expliciet stelt dat er sprake moet zijn van een franchisenemersvereniging, wordt wel aangegeven dat de franchisegever voor belangrijke beslissingen de instemming moet hebben van de franchisenemers of een vertegenwoordiging van franchisenemers. Om te bepalen voor welke beslissingen instemming nodig is, moet een drempelwaarde worden bepaald, die redelijk is. Het is dus al direct van belang dat franchisenemersverenigingen zich voorbereiden op de vaststelling van de drempelwaarde en de goodwill. Ook is het van belang dat adequaat gereageerd wordt op de informatie, die de franchisegever verstrekt.

 

De wet wordt van kracht op 1 januari 2021.

Gerelateerde artikels

Bedrijfsoverdracht bij franchise
Onlinegroei AH kannibaliseert winkelomzet
Nieuwe Nederlandse franchisewet van kracht!

Actueel

Twee enseignes, een ondernemer
Maaltijdboxen in de lift
Acht Vlaamse traditionele streekproducten erkend
cover-supermag-april-2021.jpg

Super
MAG 2

SuperMAG nr. 2
April 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy