Buurtsuper verplicht om afval rond winkel op te ruimen?

3 min.

Zwerfvuil
Belangenbehartiging

Er is een wijzigingsbesluit in de maak van VLAREMA of het ‘Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’. OVAM organiseert daarrond momenteel een stakeholdersconsultatie.

Wat Buurtsuper.be hierbij opviel is volgende bepaling:  “De uitbater van een inrichting die, zowel tijdelijk als permanent, tabaksproducten, voedingsmiddelen of dranken verkoopt of aanbiedt en die buiten de inrichting onmiddellijk worden verbruikt, moet op een behoorlijke, voldoende duidelijke, zichtbare en goede wijze bereikbare selectieve inzamelrecipiënten voorzien en instaan voor een correcte verwijdering en verwerking van het afval.”

Buurtsuper.be heeft aan OVAM bijkomende toelichtingen hierover gevraagd. De uitbaters van buurtsupers of speciaalzaken moeten dus niet alleen vuilnisbakken voorzien en zelf tijdig ledigen, maar bijkomend de onmiddellijke omgeving van de winkel rein houden. Elke openingsdag zouden op die manier alle afvalstoffen, die afkomstig zijn van de producten die worden verkocht, moeten worden opgeruimd en dit in een straal van 25 meter vanaf de grens van hun zaak.

Naar voorbeeld van Nederland en op basis van dit VLAREMA besluit zouden dus lokale gemeentebesturen deze verplichting of een variant ervan in hun politiereglement kunnen opnemen. Buurtsuper.be heeft naar aanleiding van de stakeholdersconsultatie alvast negatief gereageerd.

Luc Ardies: “Men kan geenszins onze buurtsupers en speciaalzaken verantwoordelijk stellen voor klanten die verpakkingen en ander afval sluikstorten. Onze leden organiseren nu reeds vrijwillig en in samenwerking met lokale verenigingen zwerfvuilacties. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ze juridisch verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen die burgers met minder of zonder enige verantwoordelijkheidszin maken.”

Gerelateerde artikels

Frankrijk wil krimpflatie aanpakken
Nieuwe franchisewet beschermt zelfstandige supermarkten tegen onevenwichtige contracten
Studenten en werkgevers eisen verankering 600 uur studentenarbeid

Actueel

“Moeten op meer aanbodgedreven manier naar arbeidsmarkt kijken”
Frankrijk wil krimpflatie aanpakken
Sleutel mee aan de workforce managementtool van BookU
paginas-van-supermag-april24-hr.jpg

Super
MAG 2

SuperMAG nr. 2
April 2024

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Franchise
  • Info & advies
  • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy