Buurtsuper.be bepleit evenwichtige franchisecontracten bij EU


Franchise

De hoorzitting werd georganiseerd voor het Belgische zogenaamde ‘middenveld’ (vakbonden, consumentenorganisaties, ondernemersorganisaties,…). Aanleiding was het grootscheeps onderzoek dat de Europese Commissie organiseert rond de toekomst van de Europese retail en winkellandschap. 

Buurtsuper.be verdedigde tijdens de hoorzitting het adviesrapport van het EESC en onderschrijft de stelling dat de EU de voorwaarden moet creëren voor diversiteit, positieve co-existentie en samenwerking van online en offline grote, middelgrote, kleine en microdetailhandelaren. De aanpak van de Commissie is ongelijk in het voordeel van grote winkelketens. De EESC meent dat het belangrijk is dat er een evenwicht is met de behoeften van kleine en micro-ondernemingen en is van oordeel dat co-existentie van grote bedrijven en micro-ondernemingen en familiebedrijven moet worden gewaarborgd.

In die context focust de Europese Commissie in haar beleid teveel op de prijs als belangrijkste element voor consumenten. Consumenten moeten ook vrij andere elementen in overweging kunnen nemen (kwaliteit, personalisatie,  duurzaamheid, mobiliteit, nabijheid, dienstverlening, impact op kringloopeconomie en milieu).

Met betrekking tot nieuwe winkelvestigingen ziet het EESC in haar adviesrapport de volledige liberalisering van de vrijheid van winkelvestigingen niet als een wondermiddel en moet het subsidiariteitsbeginsel in acht worden genomen (beslissingsvrijheid op nationaal, regionaal en lokaal niveau). Er moet ruimte blijven voor de lidstaten om vergunningen te weigeren met als doel bescherming van het stedelijk milieu. Het EESC herhaalt dat overleg met de betrokken organisaties op nationaal of sub-nationaal niveau de beste manier is om winkelopeningstijden en -dagen te bepalen.

Het EESC ondersteunt wél de aanbeveling van de Europese Commissie dat overheidsinstanties de invoering van digitale technologieën door kleine ondernemingen moeten vergemakkelijken. E-handel mag echter niet de enige mogelijkheid zijn. Traditionele winkels blijven een cruciaal element, niet alleen voor de groei binnen de EU maar ook op het vlak van sociale samenhang, in het bijzonder in lokale gemeenschappen en voor consumenten die niet tot de digitale generatie behoren.

Het EESC pleit ook voor een betere afstemming van onderwijs en opleidingen op de behoeften van de arbeidsmarkt, inclusief de bevordering van beroepsonderwijs en -opleiding.

Op vraag van Buurtsuper.be heeft het EESC ook de nodige aandacht besteed aan onevenwichtige franchisecontracten. De Europese Commissie heeft te weinig aandacht aan de wrijvingen die zich voordoen in het kader van franchiseovereenkomsten. Het EESC heeft dan ook in haar eindrapport specifiek de problematiek van niet concurrentiebedingen in franchisecontracten opgenomen die, na het einde van de samenwerking, zelfs franchisenemers die eigenaar zijn van hun winkelpand  verplicht om de deuren gedurende één jaar te sluiten.

 

Gerelateerde artikels

Bedrijfsoverdracht bij franchise
Onlinegroei AH kannibaliseert winkelomzet
Nieuwe Nederlandse franchisewet van kracht!

Actueel

Twee enseignes, een ondernemer
Maaltijdboxen in de lift
Acht Vlaamse traditionele streekproducten erkend
cover-supermag-april-2021.jpg

Super
MAG 2

SuperMAG nr. 2
April 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy