Bedrijfsoverdracht bij franchise

7 min.

Franchise

Meer dan de helft van de franchisenemers verkopen of beëindigen hun zaak vóór 10 jaar. Sommigen zullen gewoon stoppen en hun franchisecontract niet verlengen. Anderen zullen hun zaak inclusief de opgebouwde goodwill met het franchisecontract trachten te verkopen. Franchise is een bijzondere vorm van handel. En zijn dus extra aandachtspunten bij de overdracht. 

Welke informatieplicht jegens de franchisegever?

Weinig franchiseovereenkomsten voorzien uitdrukkelijk in een verplichting tot openbaarmaking aan de franchisegever vanaf het ogenblik waarop het plan tot verkoop ontstaat. Als algemene regel voorziet de franchiseovereenkomst in een verplichting om de franchisegever 30 dagen vóór de geplande datum van overdracht in kennis te stellen. 

Het kan echter nuttig zijn de franchisegever eerder in het proces in te lichten. Enerzijds zal dit een klimaat van vertrouwen scheppen of in stand houden. Anderzijds hebben sommige franchisenetwerken een interne structuur die erop gericht is de overdracht van franchises te vergemakkelijken. Daarom is het altijd nuttig om bij uw franchisegever na te gaan of hij reeds een bestand heeft van potentiële overnamekandidaten.

Franchiseovereenkomsten voorzien bijna systematisch in een recht van voorkoop van de franchisegever. Dit betekent dat de franchisegever het recht heeft het te verkopen bedrijf of verkooppunt over te nemen tegen de vaste en definitieve prijs die door een koper wordt voorgesteld. 

Uw franchisegever tijdig inlichten over uw plannen om de zaak te verkopen kan nuttig zijn.

Voortzetting van het franchisecontract of een nieuw contract?

Sommige franchiseovereenkomsten bepalen dat het franchisecontract en/of de onderneming die er eigenaar van is, kan worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden, voornamelijk de instemming van de franchisegever. In dat geval wordt de franchiseovereenkomst na de overdracht gewoon voortgezet.

Soms wordt in de franchiseovereenkomst ook bepaald dat in geval van overdracht een nieuwe franchiseovereenkomst door de verkrijger moet worden ondertekend. Het verschil is niet onbelangrijk, aangezien in dit tweede geval gewoonlijk een nieuw toetredingsrecht aan de nieuwe franchisenemer in rekening zal worden gebracht.

Resterende looptijd van de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst

De situatie verschilt uiteraard naargelang er nog 18 maanden of 7 jaar van het contract resteren. De tijd die nodig is om de investering terug te betalen, zal uiteraard van grote invloed zijn op de prijs. 

Deze discussie is misschien niet eenvoudig. Wanneer een franchisenemer het netwerk wenst te verlaten, zijn zijn belangen immers volledig tegengesteld aan die van de franchisegever.

De resterende looptijd is uiteraard van ondergeschikt belang wanneer de overeenkomst niet overdraagbaar is en een nieuwe franchiseovereenkomst in ieder geval door de verkrijger moet worden ondertekend.
Het huurcontract - zeker in het geval de locatie belangrijk is - vereist ook bijzondere aandacht. Dit geldt ongeacht het lot van de franchiseovereenkomst. 

De franchisegever moet de persoon goedkeuren die een franchise wil overnemen.

Motivatie noodzaak van goedkeuring

Franchiseovereenkomsten bevatten (bijna) altijd een goedkeuringsclausule. De franchisegever zal moeten instemmen met de overdracht van de franchise. Indien hij weigert, zal hij gegronde redenen moeten opgeven (bijvoorbeeld het feit dat de overnamekandidaat reeds franchisenemer is van een netwerk dat hij als een concurrent beschouwt).

 

Extra aandachtspunten bij overdracht

De overdracht van een franchise heeft specifieke kenmerken.

Het eerste dat een franchisenemer die overweegt zijn zaak  te verkopen, moet doen, is zijn franchiseovereenkomst zorgvuldig nalezen.

De kandidaat voor de overname van een franchise zal ook zo snel mogelijk in de besprekingen vragen om dit essentiële document grondig te kunnen analyseren.

Quick Scan Franchise

Quick Scan Franchise

Franchisenemers kunnen hun contract laten analyseren door Buurtsuper.be dat hiervoor een gespecialiseerd advocatenkantoor heeft geëngageerd.

Buurtsuper.be-leden betalen hiervoor €450 en niet leden €750.

Naar de Quick Scan

Gerelateerde artikels

Onlinegroei AH kannibaliseert winkelomzet
Nieuwe Nederlandse franchisewet van kracht!
Oneerlijke handelspraktijken in voedselketen

Actueel

‘Coronapremie’ per bedrijf of per sector onderhandeld?
Bezoek Wereld Expo Dubai & Dubai en Abu Dhabi
Compromis over loonakkoord
cover-supermag-april-2021.jpg

Super
MAG 2

SuperMAG nr. 2
April 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy