Redt werkbonus sociaal overleg?


Belangenbehartiging
Personeel

De bal ligt in het kamp van de federale regering omdat de sociale partners het niet eens raken over de maximale loonmarge van 0,4%. Maar de regering is zelf verdeeld over die loonmarge. Mogelijk kan het verhogen van de werkbonus, waardoor de laagste lonen netto meer overhouden, een oplossing bieden. 

De loonmarge bepaalt hoeveel onze lonen dit en het komende jaar maximaal mogen stijgen, bovenop de index. Het overleg daarover tussen vakbonden en werkgevers sprong begin vorige week af. Donderdagavond - na een gesprek met premier De Croo - toonde de Groep van Tien zich opnieuw bereid om te onderhandelen.

Over de loonmarge zouden ze het niet eens geraken, zodat de regering die knoop maar zelf moet doorhakken. Maar de breuklijnen tussen werkgevers en werknemers lopen ook doorheen de regering: socialisten en ook groenen staan lijnrecht tegenover de liberalen.

Als de regering vasthoudt aan de vooropgestelde loonmarge van 0,4% (zoniet dan lijden de liberalen gezichtsverlies) en de socialisten willen dat er toch nog marge komt om zeker de laagste lonen verder te laten stijgen, dan kan de zogenaamde ‘werkbonus’ een compromis worden.

Werkbonus

"De ‘werkbonus’ zorgt ervoor dat de nettolonen stijgen, zonder een verhoging van de minimumlonen én de werkgeverskosten die de competitiviteit ten aanzien van de buurlanden bedreigen", aldus professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) in een interview met Het Laatste Nieuws.

Via het verhogen van de werkbonus, een korting op de RSZ-bijdrage, houdt een werknemer netto meer over. "Als je de werkbonus verhoogt, dan hou je de loonkost voor de werkgever gelijk - het brutoloon blijft namelijk hetzelfde - maar zorg je ervoor dat de overheid minder afroomt en dat een werknemer netto meer overhoudt", aldus Baert. "Dat is zowel voor werkgevers als werknemers interessant, want het is de overheid - in dit geval de federale regering - die betaalt."

Een andere mogelijkheid is volgens Baert het werknemersdividend, dat ACLVB-voorzitter Mario Coppens voorstelde voor bedrijven die het goed gedaan hadden. Het wettelijk kader daarvoor bestaat trouwens al, met de winstpremie. Dat is een deel van de winst die een bedrijf vrijwillig kan toekennen aan al zijn werknemers en waarop geen RSZ-bijdrage betaald moet worden. Eerder waren de vakbonden geen fan van die premie omdat ze niet in rekening wordt gebracht voor de berekening van je vakantiegeld of je pensioen.

Gerelateerde artikels

Interview: waarom nieuwe leiders geen baas spelen
Winkelbedienden weerbaarder maken
Onderhandelingen PC201 en 202.01 in najaar

Actueel

Regels rond coronapremies zijn vastgesteld
Einde 2021 eerste zelfstandige Jumbo franchisewinkel
111 miljoen euro voor lastenverlaging lage lonen en werkgeversbijdragen
SuperMAG juni 2021

Super
MAG 3

SuperMAG nr. 3
Juni 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy