Oproep tot wederzijds begrip

5 min.

Belangenbehartiging

De zelfstandige detailhandel telt in België 23.000 werkgevers en 100.000 werknemers. Het afgelopen jaar heeft het coronavirus ook op deze mensen een onuitwisbare indruk gelaten. Ofwel omwille van bijzonder stressvolle werkomstandigheden, ofwel omdat ze de deuren moesten sluiten en werkloos toekijken. 

Het gaat om een zeer heterogene sector met zeer kleine tot middelgrote familiebedrijven, verschillende winkelbranches (voeding, mode, woningdecoratie, elektro, … ) en handelszaken die succesvoller waren of ondertussen op het randje van een faillissement staan. Dit maakt het niet altijd eenvoudig om vanuit het bevoegde Paritaire Comité maatregelen te onderhandelen die voor elke werkgever en werknemer beantwoorden aan alle individuele noden. 

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om een uitzonderlijke flexibiliteit en veerkracht van zowel werkgevers als werknemers. De sociale partners wensen dan ook gezamenlijk hun leden te sensibiliseren om zowel vanuit werkgevers- als werknemerszijde een maximaal wederzijds begrip aan de dag te leggen tijdens deze eindejaarperiode. Binnen het wettelijk kader is er sowieso ruimte om, met gezond verstand en de nodige flexibiliteit, enerzijds zich zodanig te organiseren dat voor velen de komende cruciale koopweken het verloren jaar een beetje kunnen compenseren, maar anderzijds ook de kans te geven aan ons winkelpersoneel om een aantal welgekomen gezinsmomenten te koesteren.

 

De sociale partners willen hun leden gezamenlijk sensibiliseren om zowel vanuit werkgevers- als werknemerszijde een maximaal wederzijds begrip aan de dag te leggen.

Werkgevers en werknemers uit de winkelsector vragen ook aan de klanten om de richtlijnen tijdens de komende weken maximaal te respecteren. Zij danken bovendien ook de politiediensten die onder moeilijke omstandigheden de wetgeving moeten handhaven, maar vragen ook de toepassing ervan met het nodige gezond verstand te benaderen: bewuste overtreders streng bestraffen, maar diegenen waarvan de goede intenties blijken eerder sensibiliseren.  

We vragen aan de politiediensten om de toepassing van de coronarichtlijnen met het nodige gezond verstand te benaderen.

Tot slot richten de sociale partners van de zelfstandige kleinhandel zich tot onze regering en bevoegde ministers. Onze winkelbedienden zullen opnieuw tijdens de komende eindejaarperiode paraat staan. Sommige ’s morgenvroeg, andere tot de late avondopening en velen ook tijdens de weekends.

Voor onze jongste werknemers zijn er hierdoor bijkomende kosten voor de kinderopvang tijdens de kerstvakantie. De sociale partners hebben daarom via het ‘Sociaal Fonds voor de zelfstandige kleinhandel’ een premie voorzien die deze kosten grotendeels kan dekken. Jammer genoeg bestaat er momenteel een fiscaal plafond voor deze kinderpremie die, bij overschrijding, wordt beschouwd als een loononderdeel waarop fiscale bijdragen moeten worden betaald. De sociale partners vragen dan ook aan de regering en bevoegde Ministers van Financiën Vincent Van Peteghem en Werk Pierre-Yves Dermagne om dit plafond te herzien zodat de premies, die louter de reële bewezen onkosten dekken, niet verder belast worden

Namens de sociale partners van het Paritair Comité Zelfstandige Detailhandel (PC201 en SF201): 

ACLVB, ACV Puls, CNE, BBTK/SETCA, UNIZO, UCM, Aplsia, Comeos en Confederatie van Bakkers

Gerelateerde artikels

Onderhandelingen PC201 en 202.01 in najaar
Consumptiecheques en coronapremies voortaan ook in supermarkten aanvaard
Het lik-op-stukbeleid van Van Quickenborne

Actueel

Regels rond coronapremies zijn vastgesteld
Einde 2021 eerste zelfstandige Jumbo franchisewinkel
111 miljoen euro voor lastenverlaging lage lonen en werkgeversbijdragen
SuperMAG juni 2021

Super
MAG 3

SuperMAG nr. 3
Juni 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy