Vanaf 1 januari nieuwe arbeids- en loonvoorwaarden


CAO

De overgangsdrempel van de beginnerscategorie I naar looncategorie II vindt voor alle ondernemingen na 6 maanden plaats i.p.v. 12 maanden. Dit was eerder al van toepassing op de ondernemingen vanaf 20 werknemers. Eveneens worden de zogenaamde jongerenbarema’s afgeschaft (degressiviteitsschaal -21 jaar) aangezien Europa dit niet langer toelaat (leeftijdsdiscriminatie).

Voor de jobstudenten blijven de degressieve jongerenbarema’s echter van toepassing. Er bovendien is een kleine verhoging van de fietsvergoeding (€0,23 i.p.v. €0,22). Tot slot gelden verhoogde premies die de werkgevers en werknemers ontvangen van het Sociaal Fonds: de verhoogde premies voor kinderopvang van 0-3 jaar en 3-12 jaar gelden voortaan voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd (verhoging van €520 naar €780 per jaar). Er zijn vanaf 2018 ook verhoogde premies voor werkgevers die werknemers uit de zogenaamde risicogroepen aanwerven (verhoging van €1860 naar €2500). Het gaat om zowel aanwervingen met contracten van bepaalde als onbepaalde duur, maar de werkgever kan deze premies pas bekomen na één jaar tewerkstelling.
 
Voor meer info over de verhoogde kinder- en tewerkstellingspremies, contacteer Stefan Vangrunderbeek

Gerelateerde artikels

Denk aan forfaitaire premie in augustus!

Actueel

‘Coronapremie’ per bedrijf of per sector onderhandeld?
Bezoek Wereld Expo Dubai & Dubai en Abu Dhabi
Compromis over loonakkoord
cover-supermag-april-2021.jpg

Super
MAG 2

SuperMAG nr. 2
April 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy