Steunmaatregelen rond energiecrisis op een rij


Energie
Belangenbehartiging
Rentabiliteit

Buurtsuper.be en UNIZO hebben de laatste maanden zowel bij de federale als Vlaamse regering aangedrongen op steunmaatregelen. Naast een finaal overzicht van alle steunmaatregelen, publiceren we hier een simulatie van wat de Vlaamse energiepremie voor jou concreet kan opleveren.

Luc Ardies over de resultaten van het lobbywerk: “We zijn met de ene maatregel al wat gelukkiger dan met de andere. We hopen echter dat finaal het totaalpakket van uiteenlopende maatregelen ervoor zal zorgen dat het grootste leed in onze sector wordt vermeden. Het blijft echter ook wel bang afwachten hoe de energiecrisis verder zal verlopen."

Naast een finaal overzicht van alle steunmaatregelen, heeft Buurtsuper.be - op basis van verschillende energiefacturen van de maand september - een simulatie gemaakt van wat de Vlaamse energiepremie kan opleveren. VLAIO voorziet binnenkort ook een Excell sheet, aan de hand waarvan alle info rond voorwaarden kan worden ingevuld en berekend.

Buurtsuper.be leden kunnen uiteraard ook altijd terecht op de Energielijn. Ze vinden daar informatie en worden doorverwezen naar de juiste instanties waar ze de effectieve steunmaatregelen kunnen aanvragen.

Overzicht energiemaatregelen

1. Vlaamse energiesteun

Deze steun moet onze leden, die door de sterk verhoogde energiefacturen verlies lijden, deels compenseren. Hieronder kan je een document downloaden met concrete toelichtingen over de voorwaarden, uitbetalingsmodaliteiten evenals een typevoorbeeld & berekeningsmodel, dewelke door Buurtsuper.be werd samengesteld op basis van een aantal uiteenlopende praktijkcases van buurtsupermarkten. 

2. Vlaamse overbruggingslening

Om de buurtsupers en speciaalzaken te helpen bij hun energietransitie is er een overbruggingslening die tegen bijzonder gunstige voorwaarden kan worden afgesloten (1,5% rente).

Het maximaal ontleenbare bedrag van deze gunstige leenformule voor kmo's wordt op korte termijn opgetrokken van de huidige 200.000 euro naar 750.000 euro. Tegelijk wordt een nieuwe, uitgebreidere variant van de overbruggingslening uitgewerkt, waarbij maximaal 2 miljoen euro kan worden ontleend, met een looptijd van zes jaar.

3. Vlaams impulsprogramma energietransitie

Om de energietransitie in bedrijven te versnellen, komt er vanaf volgend jaar een geïntegreerd Vlaams impulsprogramma om bedrijven te informeren, te adviseren en te begeleiden.

Het impulsprogramma voorziet o.m. investeringssteun om de meerkosten van bepaalde ecologische investeringen te helpen opvangen.

4. Federale accijnsverlagingen

Onze buurtsupermarkten genieten een federale accijnsverlaging die volgens onze berekeningen gemiddeld ca. € 2000 zou kunnen opleveren. Dit wordt direct op de facturen berekend voor november tot en met maart 2023.

5. Federale maatregelen die de personeelskost verlichten

Naar aanleiding van de opeenvolgende indexaanpassingen op de lonen, werd beslist om de werkgeversbijdragen te verminderen.

De regering heeft beslist om een deel van de ‘extra’ sociale patronale bijdragen kwijt te schelden, voor het eerste en tweede kwartaal van 2023. Of anders gezegd: waar je normaal gezien de volle pot aan patronale bijdragen zou moeten betalen in die kwartalen, zal je nu 7,07 % minder moeten betalen.

Bovendien werd beslist dat jobstudenten tot 600 in plaats van de 450 uren kunnen bijklussen zonder verlies van hun fiscaal gunstig statuut.   

Gerelateerde artikels

Koopkrachtpremie voor winstbedrijven en werkbonus
"Te weinig aandacht voor bedrijven die verlies lijden"
Geen doorbraak in prijsplafond energieprijzen

Actueel

Liefdevolle bioteelt
Kleurden onze Rode Duivels té rood?
Lekker en gezond richting feesten
cover-van-supermag-oktober-2022-hr-zonder-paskruisen.jpg

Super
MAG 4

SuperMAG nr. 4
Oktober 2022

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Franchise
  • Info & advies
  • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy