Regels rond coronapremies zijn vastgesteld

4min

Vorige week 21 juli verscheen het Koninklijk besluit dat de regels en modaliteiten vaststelt van de coronapremie. Het Interprofessioneel Akkoord heeft een maximale marge voor de loonkostenontwikkeling vastgelegd op 0,4 % voor de periode 2021-2022.

De coronapremie heeft als doel om ondernemingen in 2021 waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald, de mogelijkheid te geven om een eenmalige verhoging bovenop de maximale marge van 0,4 % toe te kennen. Om enerzijds het effect van deze coronapremie op de loonkost voor de werkgever zo beperkt mogelijk te houden en anderzijds de extra koopkracht voor de werknemer te maximaliseren wordt de coronapremie uitgesloten van het loonbegrip voor de sociale zekerheid.

De coronapremie wordt toegekend in de vorm van een cheque met een beperkte geldigheidsduur met als doel steun te verlenen bij de heropstart van de economie na de pandemie. Het gaat om een nieuwe uitsluiting uit het loonbegrip, die gepaard gaat met een gunstige sociale en fiscale behandeling, vastgelegd bij wet, die gerechtvaardigd is door de bijzondere voorwaarden voor het gebruik ervan:

  • de premie is eenmalig in de tijd. Hij kan alleen worden uitgereikt tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021;
  • het totale bedrag van de door de werkgever toegekende coronapremies mag niet meer dan 500 euro per werknemer bedragen;
  • de coronapremie kan alleen worden gebruikt in bepaalde inrichtingen die te lijden hadden onder de pandemie, om de consumptie te ondersteunen en bij te dragen tot het economisch herstel na de pandemie van het coronavirus.

De coronapremie kan op dezelfde plaatsen worden besteed als de consumptiecheque, en het gebruik van beide worden uitgebreid met inrichtingen die tijdens de pandemie gedurende een periode verplicht moesten worden gesloten. Op deze manier ondersteunt de coronapremie de consumptie en zal deze bijdragen tot de heropstart van de economie en in het bijzonder de inrichtingen die omwille van de pandemie gedurende langere tijd niet konden openen en gedurende andere perioden economische gevolgen ondergingen omwille van sanitaire maatregelen.

De wetgever voorziet in de mogelijkheid voor werkgevers waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald, een coronapremie toe te kennen aan de werknemers. Het zijn de partijen bij de arbeidsverhouding die beslissen over de toekenning van de premie. Indien een dergelijke premie wordt toegekend en aan bepaalde voorwaarden voldoet, komt hij in aanmerking voor gunstige sociale en fiscale regelingen. De partijen bij de arbeidsverhouding beslissen door middel van een CAO of een individuele schriftelijke overeenkomst of er coronapremies worden toegekend, overeenkomstig de in de wet vastgelegde voorwaarden. De elektronische handel wordt uitgesloten van het toepassingsgebied van dit KB en dus de aanvaarding van de coronapremies.

Gerelateerde artikels

Aldi experimenteert met winkel zonder kassa
Vier Vlaamse traditionele streekproducten erkend
Mondmaskers in werkplaats: nog altijd verplicht?

Actueel

Aldi experimenteert met winkel zonder kassa
Vier Vlaamse traditionele streekproducten erkend
Mondmaskers in werkplaats: nog altijd verplicht?
SuperMAG juni 2021

Super
MAG 3

SuperMAG nr. 3
Juni 2021

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Franchise
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Info & advies

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy