Publicatie van de inspectieresultaten: puntjes op de “i”


Had het FAVV dan iets te verbergen?

Helemaal niet! Het FAVV neemt zijn basistaak, het bewaken van de veiligheid van de voedselketen, zeer ter harte en rapporteert daar jaarlijks over. Verder kan je bijzonder veel informatie vinden op de website. Wil je weten hoe een controle verloopt, hoe de bedrijven zich daarop kunnen voorbereiden, wat ze kunnen doen om hun verplichtingen na te komen, welke vragen gesteld worden bij de controle? Dit en nog veel meer is daar terug te vinden.

Wat dan met de publicatie van de inspectieresultaten?

Het FAVV ging er in het verleden altijd van uit dat de inspectieresultaten vertrouwelijke documenten waren omdat er persoonsgebonden gegevens in staan, en dat deze dus niet gepubliceerd konden worden. De Raad van State oordeelde daar echter anders over en dus moest het FAVV zijn standpunt herzien.

De inspecties van het FAVV worden uitgevoerd op basis van gestandaardiseerde checklists. Hierdoor verlopen de controles overal op dezelfde manier. Deze checklists zijn echter nogal technische documenten die ontwikkeld werden om een inspectie efficiënt te kunnen afhandelen. Ze zijn dan ook voor leken niet gemakkelijk leesbaar.

 Het louter publiceren van de ingevulde inspectie- checklists is voor het FAVV dan ook niet de beste manier om de consumenten te informeren.

Hoe zullen de inspectieresultaten dan wel gepubliceerd worden?

Er is gekozen voor een scoresysteem dat op een eenvoudige manier een globaal beeld van het inspectieresultaat geeft, een beetje zoals de sterren van de restaurant- of hotelgidsen. Die score houdt niet alleen rekening met de basisinspecties, maar ook met de ernst van de vastgestelde overtredingen en de opvolging die de bedrijven eraan geven. Dit systeem werd uitgewerkt in nauw overleg met de sectoren in de voedselketen, de consumentenorganisaties en alle andere sectoren vertegenwoordigd in het Raadgevend comité van het FAVV.

Het FAVV heeft dus voor een doordachte oplossing gekozen en niet voor het louter publiceren van de inspectieverslagen.  Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Deze manier van publiceren vraagt een goede communicatie naar de sectoren, een redelijke overgangsperiode en de ontwikkeling van een nieuwe informaticatool. Om te beginnen werden alle 80.000 bedrijven die rechtstreeks aan de consument leveren (“Business-to-Consumer, B2C”) in het najaar van 2014 aangeschreven om dit nieuwe systeem uit te leggen en werd een webpagina uitgewerkt die de bedrijven informeert (www.favv.be/inspectieresultaten- b2c/). Op dit ogenblik wordt volop gewerkt aan de informaticatool.

Als alles goed gaat zal je tegen de zomer de resultaten kunnen raadplegen op de website van het FAVV.

 Kan ik toch de volledige inspectiechecklists inkijken als ik dat wil?

Ja, dat kan. Om te voldoen aan het arrest van de Raad van State over de openbaarheid van bestuur, is bijkomend voorzien dat ook de gedetailleerde resultaten van de laatste inspecties en analyses geraadpleegd kunnen worden. Hiertoe dien je een aanvraag in via onze website, waarna je wordt uitgenodigd op de kantoren van het FAVV in Brussel. Je kan de resultaten zelf opzoeken in de databank en hiervan een afschrift bekomen.

Worden de gecontroleerde bedrijven wel voldoende opgevolgd?

Een inspectie wordt als gunstig of ongunstig beoordeeld op basis van de vaststellingen in de checklist. Aan een ongunstig inspectieresultaat zijn steeds maatregelen verbonden. Mogelijke maatregelen zijn een waarschuwing, een proces verbaal met voorstel van administratieve boete, een tijdelijke sluiting, de intrekking van de toelating of de inbeslagname van producten.

Na een ongunstig resultaat wordt altijd een hercontrole uitgevoerd. Daarbij wordt enkel gecontroleerd of de oorspronkelijk vastgestelde inbreuken werden hersteld (een beetje zoals een herkeuring bij de autoinspectie). Er worden daarbij geen checklists meer gebruikt. Een hercontrole kan bovendien, afhankelijk van de genomen maatregelen, enkele dagen tot enkele maanden na de oorspronkelijke inspectie plaatsvinden. Daarom is het niet mogelijk de hercon- trole op te nemen in het officiële inspectieverslag.

Is het FAVV te streng en geeft het zelfs voor de kleinste overtreding een waarschuwing of een proces-verbaal?

Neen. Het systeem van checklists laat toe om op een objectieve manier een eindbeslissing te nemen. In de checklist wordt de wetgeving vertaald in specifieke vragen die naargelang hun belang een weging krijgen.

Eens de controle afgerond is, geeft de checklist op basis van een eenduidige berekeningswijze aan of de controle afgesloten wordt zonder gevolgen, met een waarschuwing of een proces verbaal van overtreding. Een proces verbaal wordt alleen gegeven wanneer er zware overtredingen en/of een groot aantal kleinere overtredingen werden vastgesteld. De berekeningswijze kan je vinden in de brochure : “De weg naar een feilloze FAVV controle” (www.favv.be > Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > De weg naar een feilloze FAVV-controle).

De score van je buurtsuper, bakker, slager, viswinkel, restaurant, …

De resultaten zullen worden gepubliceerd aan de hand van een symbool, vergezeld van een korte beschrijving van de betekenis ervan. Het gaat hierbij enkel over de inspecties met de checklist “infrastructuur, inrichting en hygiëne”. Die checklists kan je vin- den op onze website (www.favv.be > Professionelen)

 

Bron: FAVV

Gerelateerde artikels

Digitalisering & impact op de winkelmedewerker (5)
Ontslagbrief moet dag eerder op de post
Kempense nuchterheid en en Nederlandse precisie

Actueel

Digitalisering & impact op de winkelmedewerker (5)
Ontslagbrief moet dag eerder op de post
Kempense nuchterheid en en Nederlandse precisie
cover-supermag-juni-2022-hr-zonder-paskruisen.jpg

Super
MAG 3

SuperMAG nr. 3
Juni 2022

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Franchise
  • Info & advies
  • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy