Groepsvrijstellingsverordening en franchise

6 min.

Franchise
Belangenbehartiging

Vorig jaar vond er een publieke consultatie plaats door de Europese Commissie inzake de EU Verordening op verticale overeenkomsten. Die zogenaamde groepsverordening voorziet een aantal afwijkingen op het verbod op prijsafspraken tussen en over de verschillende schakels van een keten. De Commissie heeft echter een afwijking voorzien voor franchise. Maar de franchiseovereenkomsten kunnen enkel genieten van die afwijking als ze – naast andere voorwaarden – geen niet-concurrentiebedingen bevatten, die langer dan 1 jaar na het einde van de overeenkomst gelden. Buurtsuper.be pleit er al langer voor om postcontractuele niet-concurrentiebedingen als nietig te beschouwen.  

Strengere voorwaarden

Specifiek wat de Europese groepsverordening betreft, dringen wij er op aan om de voorwaarden te verstrengen. Als een franchisecontract een niet-concurrentiebeding bevat dat langer duurt dan de overeenkomst, dan zou de franchisegever niet langer mogen genieten van de afwijking op het Europees verbod op verticale prijssetting.

Er is nu een nieuwe fase aangebroken voor de consultatie alvorens de Commissie een ontwerp van verordening zal uitvaardingen. Kort voor de zomer van 2020 heeft Buurtsuper.be, naar aanleiding van de raadpleging, haar bemerkingen overgemaakt. De Commissie rapporteert nu de belangrijkste opmerkingen die zij heeft ontvangen.

Niet-concurrentiebeding

Respondenten op de openbare raadpleging die de franchisegever vertegenwoordigden, waren ook van mening dat een niet-concurrentiebeding na de looptijd die beperkt is tot één jaar en niet het volledige exclusieve gebied bestrijkt dat aan de franchisenemer is toegewezen, niet in voldoende bescherming van de knowhow voorziet.

Daarentegen voerden respondenten die de franchisenemers vertegenwoordigden aan dat niet-concurrentiebedingen na de looptijd onevenredig zijn, zelfs als ze beperkt zijn tot één jaar. Zij legden uit dat dergelijke clausules in de praktijk betekenen dat de franchisenemer aan het einde van het contract wordt geconfronteerd met het onvoorwaardelijk voortzetten van de samenwerking met dezelfde franchisegever of met het verlies van zijn activiteit en klanten.

Dergelijke clausules plaatsen franchisenemers dus in een zwakkere contractuele positie. Bovendien voerden de respondenten aan dat dergelijke niet-concurrentiebedingen ook nieuwe franchisegevers afschrikken om de markt te betreden, aangezien bestaande franchisenemers ervan zullen worden weerhouden over te schakelen naar een ander franchisenetwerk.

Het goede nieuws is dat de Buurtsuper.be standpunten integraal in het rapport van de Commissie zijn opgenomen.

Standpunten

Op deze tussentijdse rapportering kan er opnieuw gereageerd worden alvorens de Europese Commissie finaal beslist rond de aanpassing van de Europese Groepsvrijstellingsverordening (VBER).

Het goede nieuws is dat de Buurtsuper.be standpunten integraal in het rapport van de Commissie zijn opgenomen.

Het wordt nu zaak om de Europese Commissie ervan te overtuigen de Groepsvrijstellingsverordening aan te passen, zodanig dat niet-concurrentiebedingen niet langer kunnen duren dan de franchiseovereenkomst zelf. Zo’n bedingen vormen een aanslag op het fundamenteel recht op ondernemen, zijn disproportioneel en kunnen geenszins verdedigd worden ter bescherming van de zogenaamde knowhow van de franchisegever. 

Gerelateerde artikels

De hype van 'goedkoop' doorprikt

Prijsstijgingen basisvoeding leiden niet tot minder verkoop

De hype van 'goedkoop' doorprikt

3 min.
Muntstukken 5 en 10 eurocent te kort?
Buurtsuper.be wil Oekraïense vluchtelingen snel aan job helpen in detailhandel

Actueel

Digitalisering & impact op de winkelmedewerker (5)
Ontslagbrief moet dag eerder op de post
Kempense nuchterheid en en Nederlandse precisie
cover-supermag-juni-2022-hr-zonder-paskruisen.jpg

Super
MAG 3

SuperMAG nr. 3
Juni 2022

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Franchise
  • Info & advies
  • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy