Voorstel van sectorakkoord PC119 in beraad


Het voorstel voorziet een koopkrachtverhoging onder de vorm van een bruto jaarpremie van €190. Eerder al voorzag het PC118 (arbeiders in de voedingsindustrie), waar de lonen iets hoger liggen, een akkoord met een bruto jaarpremie van €220. De bruto premie van €190 wordt opgedeeld in twee schijven: een eerste schijf van €140 en een schijf van €50. In de ondernemingen zonder syndicale delegatie kan de werkgever kiezen of en hoe de tweede schijf kan worden omgezet in een netto voordeel (maaltijdcheques €0,32, eco-premie van €71,13 of groepsverzekering van €65,34). De ondernemingen met syndicale delegatie kunnen de volledige premie omzetten naar netto voordelen, maar enkel dan na bedrijfsonderhandelingen met de vakbondsafgevaardigden. Als de premies niet zijn omgezet in de andere voordelen voor 15/11/2015,  dan wordt automatisch de bruto jaarpremie van €190 van toepassing. De premies of netto voordelen worden voor het eerst betaald in januari 2016.

Voor brugpensioen gelden nog een aantal uitdovende maatregelen en er is eveneens het behoud van een aantal vormen van tijdskrediet. Vanaf 1/1/16 krijgen arbeiders van 60 jaar, met anciënniteit in de onderneming van 10 jaar, 5 vakantiedagen per jaar. Deze eindeloopbaandagen kaderen in het ‘langer werken’. Er is in datzelfde kader vanuit het sociaal fonds de volledige terugbetaling van de werkgeverskosten rond train-the-trainer opleidingen die oudere werknemers opleiden tot ‘mentor’. Deze ‘mentors’ kunnen op het bedrijf jongere collega’s opleiden. Als die jongere werknemers jonger zijn dan 26 jaar en behoren tot de risicogroepen, dan worden ook die opleidingskosten volledig door het Sociaal Fonds 119 gedragen. Tot slot voorziet het sociaal akkoord ook voor het eerst een vergoeding voor kinderopvang. Voor de opvang van kinderen tot 3 jaar wordt er €1 per dag per kind voorzien met een maximum van €200 op jaarbasis. Sommige tewerkstellingspremies voor werkgevers die arbeiders aanwerven worden verhoogd (€1569,46 voor alle aanwervingen en €2.354,19 voor -26 jaar).

De werkgevers- en werknemersorganisaties gaan dit voorstel tot akkoord voorleggen aan hun respectievelijke achterban.

Gerelateerde artikels

Ontslagbrief moet dag eerder op de post
Kempense nuchterheid en en Nederlandse precisie
Op de koffie met ...

Nele, onze media coördinator

Op de koffie met ...

3 min.

Actueel

Ontslagbrief moet dag eerder op de post
Kempense nuchterheid en en Nederlandse precisie
Op de koffie met ...

Nele, onze media coördinator

Op de koffie met ...

3 min.
cover-supermag-juni-2022-hr-zonder-paskruisen.jpg

Super
MAG 3

SuperMAG nr. 3
Juni 2022

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Franchise
  • Info & advies
  • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy