Jouw franchisecontract in 10 stappen ontleed

7 min.

We raden zowel kandidaat-franchisenemers als gevestigde franchisenemers, die voorstellen krijgen van de franchisegever om hun contract te verlengen, aan om hun contract laten analyseren alvorens het te tekenen of het stilzwijgend te verlengen. 

Hier sommen we alvast de tien belangrijkste vragen op die je je als (potentiële) franchisenemer moet stellen. De vragen zijn gebaseerd op de tien belangrijkste clausules die doorgaans voorkomen in franchisecontracten. 

Wil jij je contract volledig laten analyseren, bestel dan onze Quick Scan! Meer weten? Klik hier. 

10 vragen over jouw franchisecontract

1. Is er voldoende informatie  over de formule en het contract?
De franchisegever is verplicht om, één maand voor de ondertekening van het contract, zowel commercieel als juridisch belangrijke informatie te geven aan de kandidaat-franchisenemer.  De informatieplicht is er ook bij de verlenging van een bestaand contract. Is de informatie volledig? Hebben de franchisegever en het -concept hun degelijkheid al bewezen?

2. Hoelang is de contractduur en  op welke manier kan je opzeggen?
Bekijk de duur van de samenwerkingsovereenkomst en de opzeggingstermijn kritisch. Loopt het contract lang genoeg om alle investeringen af te schrijven? Loopt het contract automatisch door bij niet-opzegging of is er een uitdrukkelijke toestemming nodig om het contract te  verlengen? Laten de opzeggingsprocedure en -termijn je toe om, wanneer je niet tevreden bent over de behaalde resultaten, het contract onder aanvaardbare voorwaarden te verbreken?

3. Is het contract overdraagbaar?
De samenwerking kan strikt toegeschreven worden aan jouw persoonlijke inbreng en wordt automatisch verbroken indien je ze overdraagt aan een derde. Het contract is  dan ‘intuitu personae’ afgesloten. Kan je jouw zaak overdragen aan je kinderen of andere aanverwanten?

4. Zijn er afspraken rond exclusiviteit?
Is er een territoriale exclusiviteit in jouw marktgebied? Je bent dan als franchisenemer gewapend tegen concurrentie vanuit de ‘eigen formule’. Hoe zit het anderzijds met de exclusiviteit betreffende leveranciers? 

5. Hoeveel zelfstandigheid behoud je nog?
Wie kiest voor een contractuele samenwerkingsformule, geeft onvermijdelijk een stuk zelfstandigheid op. Ben je iemand die graag zelf contacten legt met leveranciers? Of vind  je integendeel dat jouw focus moet liggen  op de klanten, het personeelsmanagement …  en dat je het aankoopbeleid, de assortiments-samenstelling enzovoort kan overlaten aan de franchisegever? Enkel in het laatste geval is franchise voor jou de geschikte oplossing.

Voorziet het contract een minimum te realiseren omzet of andere resultaatsverbintenissen?

6. Hoeveel kost de samenwerking?
Moet je een vast ‘instap- of toetredingsrecht’ betalen voor de formule? Is de reguliere franchisevergoeding een vaste commissie die je betaalt op de gerealiseerde omzet (royalty), of zit de fee verrekend in de aankoopprijzen van de goederen? Moet er een bijkomende vergoeding voor de marketing, reclame of promotie van de formule worden betaald?

7. Is er een omzet- of  afnameverplichting?
Voorziet het contract een minimum te realiseren omzet of andere resultaatsverbintenissen? Die clausules worden beter achterwege gelaten vermits het resultaat ook afhankelijk kan zijn van externe factoren (wegeniswerken, komst van nieuwe concurrenten …). Hoe ver gaat de franchisegever in zijn contractuele afnameverplichtingen?

8. Hoe zit het met voorkooprecht, aankoopoptie  en waardebepaling handelsfonds?
Vermeldt het contract een voorkeurrecht of aankoopoptie voor de franchisegever? En wat als je wilt verkopen aan je kinderen die de familiezaak willen voortzetten? De termijn waarover de franchisegever beschikt om die voorkeurrechten of aankoopopties uit te oefenen moet zo kort mogelijk gehouden worden. 

9. Is er een niet-concurrentiebeding?
Voorziet het contract een niet-concurrentie-beding tijdens de samenwerking? Sommige franchisegevers verplichten de franchisenemers om zich te onthouden van enige activiteit die concurrentie kan brengen tijdens de franchisesamenwerking. Alleszins te mijden zijn niet-concurrentiebedingen die nog gelden na het einde van de samenwerking. 

10. Eenzijdige ontbinding van het contract?
Voorziet het contract in een eenzijdige opzegging door de franchisegever? Eigenlijk zou in elk geval moeten worden bedongen dat in die gevallen waarin de franchisegever de overeen-komst eenzijdig kan beëindigen, hij de franchise-nemer voorafgaandelijk in gebreke moet stellen en een redelijke hersteltermijn moet geven om de franchisenemer de kans te geven aan die gebreken te verhelpen.  

Wil je het volledige dossier met uitgebreide uitleg bij alle vragen? Download het hieronder! 

Quick Scan  Franchise

Quick Scan Franchise

Buurtsuper.be heeft, in samenwerking met een gespecialiseerd advocatenkantoor, een ‘Quick Scan’ ontwikkeld. Die scan focust op de tien meestvoorkomende en belangrijkste clausules in franchisecontracten. 

Buurtsuper.be-leden kunnen de ‘Quick Scan’ bestellen voor slechts € 250 (€ 750 voor niet-leden). 

Meer weten, of onze Quick Scan Franchise bestellen, kan via aurelie.camps@buurtsuper.be

Mail Aurelie Camps

Gerelateerde artikels

Paaseieren bestellen

Online te bestellen

Paaseieren bestellen

1 min.
Buurtsuper.be begeleidt franchisenemers bij overname
Crashed Glass

Jupiler

Crashed Glass

2 min.

Actueel

Paaseieren bestellen

Online te bestellen

Paaseieren bestellen

1 min.
Buurtsuper.be begeleidt franchisenemers bij overname
Crashed Glass

Jupiler

Crashed Glass

2 min.
cover-supermag-feb-2023-hr.jpg

Super
MAG 1

SuperMAG nr. 1
Februari 2023

Ledenvoordelen

  • HACCP & Voedselveiligheid
  • Voedingsspeciaalzaken
  • Personeels- en Managementopleidingen
  • Loon- en arbeidsvoorwaarden
  • Franchise
  • Info & advies
  • Andere voordelen

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

We bewaren je gegevens voor een correcte opvolging, meer info in onze privacy policy