Nieuws

Dit heeft Buurtsuper.be in 2016 voor u gerealiseerd

Nieuws Over Buurtsuper

Momenteel zijn meer dan ½ van de Nederlandstalige zaakvoerders lid van onze club. Onze ambitie is om tegen 2025 ¾ van deze ondernemers te representeren. Buurtsuper.be heeft 3 strategische kerntaken om haar doel te realiseren: verdedigen, verenigen en voordelen bieden. Hieronder een eigenzinnig jaaroverzicht. Veel zakelijk en persoonlijk succes in 2017!
Lees meer ››

Wat heeft Buurtsuper.be in 2015 voor u gerealiseerd? Ontdek het hier!

Nieuws Over Buurtsuper

Volgens het jongste AC Nielsen rapport 2015 is de Vlaamse zelfstandige buurtsuper aan een revival toe. “Ook bij Buurtsuper.be merken wij de laatste vijf jaar een stijging van het ledenaantal met bijna 30%” zegt Luc Ardies, algemeen directeur van Buurtsuper.be. "Nog belangrijker is de nieuwe cultuur bij onze buurtsupers. Ze zijn zich bewust van hun unieke positionering: hun kleinschalige structuur, de lokale verankering en aantrekkelijke versafdelingen."
Lees meer ››

Waarom ik lid ben en blijf van Buurtsuper.be

Over Buurtsuper

Guy en Luc Van de Poel (Eurospar) sleepten in maart jongstleden een validatie van hun autocontrolesysteem in de wacht. Een pres-tatie waar de broers terecht fier op zijn, maar – en dat bena-drukken ze – die enkel mogelijk was door het enthousiasme van het personeel en de samenwerking tussen Spar en Buurtsuper.be.
Lees meer ››

Waarom ik lid ben en blijf van Buurtsuper.be

Over Buurtsuper

Chris Verwimp runt een Spar in Nijlen, tussen Lier en Grobben-donk. Sinds 2 jaar is hij lid van Buurtsuper.be. Tot algehele tevredenheid. “Samenwerken over de verschillende enseignes heen is de enige garantie op een mooie toekomst voor de zelfstandige buurtsuper. Buurtsuper.be is de uitgelezen organisatie om die rol als ‘bindmiddel’ op zich te nemen.”
Lees meer ››