Ministerraad lanceert project 'Afrekenen met winkeldieven'

Nieuws

Buurtsuper.be reageert positief op de maatregelen die de federale regering gisteren nam tijdens haar bijzondere ministerraad over veiligheid. Vooral het voorstel dat Buurtsuper.be eerder lanceerde, om winkeliers zelf een schadevergoeding te laten regelen met winkeldieven, zonder noodzakelijke aanwezigheid van politie, is een belangrijke stap in de strijd tegen winkelcriminaliteit.

De opvallendste maatregel is het project 'Afrekenen met winkeldieven', waarvoor  de speciale ministerraad gisteren goedkeuring voor gaf. Het is met name een voorstel dat Buurtsuper.be, tijdens de zomer van 2016, deed aan Minister Geens en waarover volksvertegenwoordiger Leen Dierick parlementaire vragen stelde. Ook Minister Borsus , waarmee Buurtsuper.be vorige week nog een gesprek had, toonde zich een medestander. Buurtsuper.be ging zijn mosterd halen in Nederland, dat zich een voorloper toonde in het administratief afhandelen van winkeldiefstallen, waarbij de politie niet meer ter plaatse moet komen en een aanslepende strafrechterlijke procedure mogelijk vervalt. Winkeldiefstallen worden nog teveel als ‘kleine’ criminaliteit beschouwd waardoor ze vaak geseponeerd worden en dus onbestraft blijven.  Handelaars doen in veel gevallen zelfs geen aangifte meer. "Het betekent voor onze supermarkten een belangrijke stap vooruit nu onze regering de deur open zet voor een administratieve afhandeling", aldus nog Luc Ardies. "Wij bepleiten hier om bij winkeldiefstallen een forfaitair bedrag, in ons voorstel 181 euro, als ' 'dading' te hanteren, naar Nederlands voorbeeld. Dit is een burgerlijke procedure waar twee partijen onderling overeenkomen om de schade te vergoeden. De maatregel van de Ministerraad voorziet een schadevergoeding van 3x de waarde van het gestolen goed, maar een vast bedrag van bvb. €181, zoals in Nederland, heeft het voordeel van de praktische eenvoud en sluit discussies over de exacte waarde van de gestolen goederen uit. Het parket moet wel vinger aan de pols houden, maar hoeft niet noodzakelijk een strafrechtelijke procedure op te starten. Dit betekent enerzijds een belangrijke ontlasting voor justitie en politie en anderzijds een ontradend lik-op-stuk beleid ten aanzien van winkeldieven. Ook voor onze leden, die soms wel eens zo’n burgerlijke dading op eigen houtje organiseren, geeft deze erkenning een wettelijk kader waardoor er minder rechtsonzekerheid is als men zo’n regeling treft. We moeten nu samen met justitie en politie de modaliteiten verder uitwerken”.

Ook de goedkeuring van het voorstel om investeringen in - veilig - elektronisch betalen fiscaal aftrekbaar te maken, is iets waar we met Buurtsuper.be achter staan" aldus nog Luc Ardies van Buurtsuper.be.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (1825)

De Nieuwe Blauwe Zak

Nieuws

Een miljoen Vlamingen stapten reeds over op de Nieuwe Blauwe Zak, die vanaf 2021 gemeengoed zal zijn in heel Vlaanderen. We vroegen aan Fost Plus, verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van onze huishoudelijke verpakkingen, naar het hoe en waarom van deze nieuwe en uitgebreide zak.
Lees meer ››

Carrefour vermindert plastic

Nieuws

Ter gelegenheid van de Europese week van afvalvermindering (16 tot 24 november), maakt Carrefour de balans op van haar strijd tegen plastic. Dankzij een reeks acties die gedurende het hele jaar 2019 zijn uitgevoerd, kon Carrefour het gebruik van plastic met 105,8 ton verminderen.
Lees meer ››

Gezamenlijke strijd tegen peukjes en blikjes

Nieuws

Buurtsuper.be organiseert, samen met www.mooimakers.be, al sinds vorig jaar zwerfvuilacties. Buurtsupers schenken een aankoopbon aan lokale verenigingen die in de nabije omgeving van de supermarkt een opruimactie doen. In De Standaard stond een interview met een toezichthouder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
Lees meer ››