Ministerraad lanceert project 'Afrekenen met winkeldieven'

Nieuws

Buurtsuper.be reageert positief op de maatregelen die de federale regering gisteren nam tijdens haar bijzondere ministerraad over veiligheid. Vooral het voorstel dat Buurtsuper.be eerder lanceerde, om winkeliers zelf een schadevergoeding te laten regelen met winkeldieven, zonder noodzakelijke aanwezigheid van politie, is een belangrijke stap in de strijd tegen winkelcriminaliteit.

De opvallendste maatregel is het project 'Afrekenen met winkeldieven', waarvoor  de speciale ministerraad gisteren goedkeuring voor gaf. Het is met name een voorstel dat Buurtsuper.be, tijdens de zomer van 2016, deed aan Minister Geens en waarover volksvertegenwoordiger Leen Dierick parlementaire vragen stelde. Ook Minister Borsus , waarmee Buurtsuper.be vorige week nog een gesprek had, toonde zich een medestander. Buurtsuper.be ging zijn mosterd halen in Nederland, dat zich een voorloper toonde in het administratief afhandelen van winkeldiefstallen, waarbij de politie niet meer ter plaatse moet komen en een aanslepende strafrechterlijke procedure mogelijk vervalt. Winkeldiefstallen worden nog teveel als ‘kleine’ criminaliteit beschouwd waardoor ze vaak geseponeerd worden en dus onbestraft blijven.  Handelaars doen in veel gevallen zelfs geen aangifte meer. "Het betekent voor onze supermarkten een belangrijke stap vooruit nu onze regering de deur open zet voor een administratieve afhandeling", aldus nog Luc Ardies. "Wij bepleiten hier om bij winkeldiefstallen een forfaitair bedrag, in ons voorstel 181 euro, als ' 'dading' te hanteren, naar Nederlands voorbeeld. Dit is een burgerlijke procedure waar twee partijen onderling overeenkomen om de schade te vergoeden. De maatregel van de Ministerraad voorziet een schadevergoeding van 3x de waarde van het gestolen goed, maar een vast bedrag van bvb. €181, zoals in Nederland, heeft het voordeel van de praktische eenvoud en sluit discussies over de exacte waarde van de gestolen goederen uit. Het parket moet wel vinger aan de pols houden, maar hoeft niet noodzakelijk een strafrechtelijke procedure op te starten. Dit betekent enerzijds een belangrijke ontlasting voor justitie en politie en anderzijds een ontradend lik-op-stuk beleid ten aanzien van winkeldieven. Ook voor onze leden, die soms wel eens zo’n burgerlijke dading op eigen houtje organiseren, geeft deze erkenning een wettelijk kader waardoor er minder rechtsonzekerheid is als men zo’n regeling treft. We moeten nu samen met justitie en politie de modaliteiten verder uitwerken”.

Ook de goedkeuring van het voorstel om investeringen in - veilig - elektronisch betalen fiscaal aftrekbaar te maken, is iets waar we met Buurtsuper.be achter staan" aldus nog Luc Ardies van Buurtsuper.be.

Lees ook ›› Alle nieuwsartikels (2225)

Een ‘superbuurt’ dankzij Coca-Cola

Nieuws

In aanloop van het ‘Weekend van de Klant’ organiseert Buurtsuper.be haar jaarlijkse imagocampagne. We kunnen deze campagne enkel maar organiseren dankzij de steun van onze corporate partners. Een van die zeer gewaardeerde partners is Coca-Cola.
Lees meer ››

Supermarkten bedanken franchisenemers

Nieuws

In het Super magazine van juni plaatsten alle grote enseignes een bedankadvertentie. Ze willen hiermee de franchisenemers en hun personeel nog eens uitdrukkelijk bedanken voor de geleverde inspanningen tijdens de coronacrisis!
Lees meer ››